ไมโครซอฟท์จดสิทธิบัตร Touch sensitive user interface with three dimensional input sensor ที่กล่าวถึงการรองรับการฉายภาพส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) และการสั่งการอุปกรณ์บนพื้นผิวระนาบใดก็ได้ โดยอุปกรณ์ตามที่สิทธิบัตรยกตัวอย่าง อาทิ หน้าจอ หรือ อุปกรณ์แบบสวมหัว จะติดกล้องสามมิติ
ไม่รู้ว่าไมโครซอฟท์กำลังพัฒนา Kinect ขนาดย่อส่วนแบบเดียวกับ Intel RealSense 3D ซึ่งเริ่มมีผู้ผลิตคอมพิวเตอร์นำออกสู่ตลาด อาทิ เอเซอร์ Aspire V 17 Nitro หรือ เดลล์ Inspiron 5000 Series เป็นต้น หรือไม่ คงต้องตามกันต่อไป
ที่มา: USPTO ผ่าน Microsoft-News


Microsoft, Patent, 3D
อ่านต่อ...