ขอมาเก็บตกข่าวที่งาน CES 2015 ครับ
ที่งาน CES 2015 บริษัทเกิดใหม่ (startup) สัญชาติฝรั่งเศส Connected Cycle ได้เผยต้นแบบบันไดจักรยานอัจฉริยะ ซึ่งฝัง GPS เพื่อระบุตำแหน่ง หน่วยความจำภายใน และ GPRS เพื่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตและส่งข้อมูลไปเก็บไว้บนกลุ่ มเมฆ
หลักการทำงานคือ เมื่อบันไดจักรยานเคลื่อนตัวไปข้างหน้าจะมีการบันทึก ข้อมูลอัตราเร็ว เส้นทาง กับความลาดชันของเส้นทาง เพื่อคำนวณการเผาผลาญแคลอรี่ได้ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกลงหน่วยความจำของบันไดจักรย านเองและถูกส่งไปเก็บไว้บนกลุ่มเมฆ ดังนั้นผู้ใช้สามารถเรียกข้อมูลเหล่านั้นในภายหลังได ้จากสมาร์ทโฟน ผู้ใช้ยังสามารถหาตำแหน่งจักรยาน (อาทิ กรณีถูกขโมย หรือจำไม่ได้ว่าจอดไว้ที่ใด) ได้ด้วย
บริษัทยังไม่ได้เผยราคาและวันวางจำหน่ายแต่อย่างใด
ที่มา: CNET

Bike, CES 2015, Gadget
อ่านต่อ...