TechCrunch สัมภาษณ์ Hugo Barra ว่า Xiaomi ทำอย่างไรจึงขายสินค้าได้ในาคาถูก โดยที่ผ่านมา Xiaomi ขายโทรศัพท์รุ่นท็อปในราคาประมาณ 300 ดอลลาร์หรือประมาณหมื่นกว่าบาทเท่านั้น เพิ่งจะมีรุ่น Mi Note ที่น่าจะทำราคาสูงถึง 500 ดอลลาร์
Barra ระบุว่า Xiaomi นั้นที่จะออกโทรศัพท์น้อยรุ่น และยืดระยะเวลาขายแต่ละรุ่นออกไปให้นาน สำหรับรุ่นที่เก่ามากๆ ก็ปรับปรุงเล็กน้อยแล้วยังขายต่อไป
ตัวอย่างคือ Mi2 ที่ปรับปรุงเป็นรุ่น Mi2S โดยหลักๆ แล้วทั้งสองรุ่นเป็นรุ่นเดียวกัน เมื่อนับรวมแล้วทั้งสองรุ่นมีระยะเวลาขายรวมถึง 26 เดือน Redmi 1 ขายรุ่นเดิมถึง 16 เดือนก่อนจะออกรุ่น Redmi 2
โดยทั่วไป Xiaomi ขายสินค้าแต่ละตัวเป็นเวลา 18 ถึง 24 เดือน และลดราคาลงสามถึงสี่ครั้งก่อนจะเลิกขาย การที่ Xiaomi ใช้ชิ้นส่วนเดิมเป็นระยะเวลานานๆ ทำให้ได้รับส่วนลดจากซัพพลายเออร์ไปตามระยะเวลา
การขายสินค้ารุ่นเดิมนานๆ แบบ Xiaomi ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป Barra ระบุว่านอกจากจะขายสินค้าต่อเนื่องแล้ว บริษัทยังซัพพอร์ตซอฟต์แวร์, สำรองอะไหล่, และให้บริการลูกค้ายาวนานกว่าบริษัทอื่นๆ
ที่มา - TechCrunch
Xiaomi, Mobile, China
อ่านต่อ...