จากกรณีคุณ Koki Aki ชาวญี่ปุ่นที่คุ้นเคยกับประเทศไทยโพสต์ปัญหาของการเร ียกแท็กซี่ในสนามบินสุวรรณภูมิ จนเป็นข่าวใหญ่ตลอดรอบ 2-3 วันที่ผ่านมา (โพสต์ต้นฉบับใน Facebook)
ล่าสุดบริการแท็กซี่ Uber ใช้โอกาสเรื่องปัญหาแท็กซี่ในสนามบินของไทย ออกโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสำหรับการเรียก Uber ออกจากสนามบินในกรุงเทพ (ride from airport) แล้ว โดยผู้ใช้งานจะได้ส่วนลด 400 บาทสำหรับการเดินทางจากสนามบิน ซึ่งตามปกติแล้วคิดราคาเหมาจ่าย 1,000 บาทขึ้นไป โปรโมชั่นนี้มีผลถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2015 นี้
ที่น่าสังเกตคือ Uber ออกโปรโมชั่นนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยครับ
ที่มา - Uber Facebook

โพสต์ของ Uber เป็นภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น

Post by Uber.

Uber, Taxi, Thailand, Transportation,
อ่านต่อ...