AMD รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 4 ของปี 2014 มีรายได้ 1,239 ล้านดอลลาร์ ลดลง 22% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน ซึ่งส่งผลให้สุทธิแล้วขาดทุน 364 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ปีก่อนมีกำไร
Dr. Lisa Su ซีอีโอ AMD กล่าวว่าบริษัทยังคงดำเนินงานได้ดีตามแผนที่วางไว้ โดยมีการเติบโตในกลุ่มสินค้าองค์กรถึง 50% ขณะที่ตลาดพีซีมีความท้าทายมากขึ้น
ที่มา: AMD
AMD, Financial Report
อ่านต่อ...