eBay รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 4 ของปี 2014 มีรายได้รวม 4,921 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 9% จากไตรมาสเดียวกันในปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 936 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 10% โดยปริมาณการชำระเงินผ่านมือถือเพิ่มขึ้นถึง 58% ขณะที่การซื้อขายผ่านมือถือเพิ่มขึ้น 30% คิดเป็นมูลค่าถึง 27,900 ล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ซีอีโอ John Donahoe ยังเปิดเผยแผนการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

  • แต่งตั้ง Jonathan Christodoro ผู้บริหารกองทุนของ Carl Icahn นักลงทุนรายใหญ่ใน eBay เป็นกรรมการบอร์ด
  • ปลดพนักงาน 2,400 คน คิดเป็น 7% ของพนักงานทั้งโลก
  • อาจแยกธุรกิจอีกหนึ่งตัว (ก่อนหน้านี้คือ PayPal) คือ eBay Marketplaces ซึ่งมีการเติบโตน้อย

ที่มา: eBay และ Re/code
eBay, Financial Report, PayPal
อ่านต่อ...