ประเด็นเรื่องการให้ผ่าน พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เม ื่อวานนี้นักข่าวถามพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แล้วได้คำตอบที่อาจจะสั้นเกินไป วันนี้ในระหว่างการเปิดประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดท ำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 ของสำนักงบประมาณ นายกรัฐมนตรีได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้อย่างละเอียดอีก ครั้ง
นายกรัฐมนตรีระบุว่า พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นั้นไ ม่ได้ทำมาเพื่อล้วงตับใคร ไม่ได้ทำมาเพื่อปิดกั้น แต่ทำมาเพื่อจัดการกับพวกหมิ่น ส่วนใครจะพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือบริการใดๆ เรื่องส่วนตัวพวกนั้นจะไม่มีใครไปยุ่ง ยกเว้นแต่ว่าทำผิดก็ต้องเข้าไปดูแล ที่ต่างชาติมีเว็บไซต์เหล่านั้นแล้วอยู่ได้เพราะเขาไ ม่มีกฏหมายแบบบ้านเรา
สำหรับกระบวนการร่างของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตอนนี้ยังเหลืออีก 3 กรรมาธิการที่จะต้องตรวจสอบต่อไปครับ
ที่มา - Wassana Nanuam
Thailand, Law, Privacy
อ่านต่อ...