หลังจากที่ไมโครซอฟท์ประกาศเรื่องที่จะให้ผู้ใช้ Windows 7 และ 8 สามารถอัพเกรดไปใช้งาน Windows 10 ได้ฟรีในปีแรก ซึ่งได้สร้างความสับสนว่าไมโครซอฟท์จะเปลี่ยนไปใช้กา รจำหน่าย Windows แบบเช่าใช้งานแทนการขายขาดแบบเดิมหรือไม่?
โดย Terry Myerson รองประธานบริหาร ซึ่งดูแลด้านระบบปฏิบัติการของไมโครซอฟท์ได้ชี้แจงว่ า จะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้เพิ่มหลังจากที่อั พเกรดระบบปฏิบัติการเป็น Windows 10 ในปีแรกแล้ว และผู้ใช้ยังจะได้รับการอัพเดตและการสนับสนุนทางเทคน ิคตลอดอายุขัยของระบบปฏิบัติการ โดย Myerson ยังพูดถึงรูปแบบบริการ Windows "as a service" ซึ่งหมายถึงการที่ไมโครซอฟท์วางแผนที่จะอัพเดตระบบปฏ ิบัติการครั้งละน้อยๆ แต่ทำเป็นประจำ แทนที่จะออกเป็นชุดการอัพเดตขนาดใหญ่ เช่น Service Pack เหมือนที่ผ่านๆมา
สรุปว่า ผู้ใช้ Windows 7 และ 8 จะสามารถอัพเกรด ไปใช้ Windows 10 ได้ฟรี ภายใน 1 ปี และสามารถใช้ลิขสิทธิ์ Windows 10 ต่อได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่หากว่าผู้ใช้ต้องการอัพเกรดหลังจาก ช่วง 1 ปีแรกไปแล้ว ก็จะต้องจ่ายเงินซื้อสิทธิ์ในการอัพเกรดซึ่งขณะนี้ยั งไม่มีการกำหนดราคาออกมา
ที่มา PC Gamer
Microsoft, Windows 10
อ่านต่อ...