เมื่อวานนี้นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานกสทช. ระบุว่าทางสำนักงานกสทช. ได้หารือกับผู้ให้บริการ 5 ราย โดยทางกสทช. จะออกประกาศ ให้ซิมทั้งหมดทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน ต้องแสดงความเป็นเจ้าของเลขหมายภายในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ หากไม่ลงทะเบียนภายในวันเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถใช้ง านได้อีกต่อไป
ตัวเลขซิมเติมเงินในตอนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมากกว่า 90 ล้านเลขหมาย
ที่มา - @takornNBTC, IT24Hrs
์NBTC, Thailand, Mobile
อ่านต่อ...