ในวันนี้ทาง Starwood ส่งอีเมลให้กับลูกค้าที่มีบัญชี Starwood Preferred Guest (SPG) โดยระบุว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทาง Starwood พบการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยอาจจะส่งผลกระ ทบต่อผู้ใช้จำนวนน้อย (low number of SPG accounts) โดยคาดว่าเป็นช่องโหว่ที่เกิดจากบริษัทอื่นแล้วนำรหั สผ่านมาใช้กับบัญชีของ SPG ทาง Starwood จึงแนะนำให้ผู้ใช้ SPG ทุกคนเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที และรหัสผ่านใหม่ควรเป็นรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกับบริการอื ่นๆ
ข้อความจากอีเมลต้นฉบับสามารถดูได้หลังเบรกครับ
CHANGE YOUR PASSWORD TODAY TO HELP PROTECT YOUR INFORMATION.

SPG

อ่านต่อ...