หลังจากที่ Uber ระงับการให้บริการในกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดียเมื่อปลายปีที่แล้ว ล่าสุดทาง Uber ได้ประกาศกลับมาให้บริการอีกครั้งแล้ว พร้อมเพิ่มมาตรการความปลอดภัยและตรวจสอบประวัติคนขับ ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น
Uber ได้ดำเนินการเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของคนขับและคว ามปลอดภัยของผู้โดยสารด้วยการยื่นขอใบอนุญาตจาก Radio Taxi Scheme และยินยอมอยู่ภายใต้กฎระเบียบของการบริการเรียกรถ รวมไปถึงร่วมมือกับกรมการขนส่ง เพื่อออกกฎระเบียบใหม่สำหรับการเรียกรถแบบ on-demand
ในการกลับมาเปิดให้บริการครั้งนี้ ทาง Uber จะอนุญาตเฉพาะคนขับที่ผ่านการตรวจสอบประวัติด้านอาชญ ากรรมย้อนหลังจากตำรวจในช่วง 6 สัปดาห์ที่ผ่านมา ที่นอกเหนือไปจากการตรวจสอบของ Uber สามารถกลับมาขับรถได้เท่านั้น
นอกจากนั้น Uber ยังเพิ่มปุ่มแชร์ข้อมูลการเดินทาง ตำแหน่งการติดตามจาก GPS และข้อมูลคนขับ ไปให้กับรายชื่อผู้ติดต่อคนใดคนหนึ่ง รวมไปถึงปุ่มฉุกเฉิน (Critical Rider Feedback) หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจากคนขับด้วยเช่นกัน
ที่มา - Uber Blog via The Next Web
Uber, India, Transportation
อ่านต่อ...