ประเด็นเรื่องร่างพ.ร.บ. ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ที่ถูกติงเรื่องการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวยังคงเป็นประ เด็นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดนายสิทธิชัย โภไคยอุดม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ออกมาเผยว่า หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล หรือหม่อมอุ๋ย ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจออกมาแสดงความก ังวลว่าตัวกฏหมายให้อำนาจรัฐมากกว่าจะส่งเสริมเศรษฐก ิจตามที่ระบุไว้
จากที่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้ นายสิทธิชัยระบุว่าเพิ่งเห็นรายละเอียดของร่างพ.ร.บ. หลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติผ่านไปแล้ว เมื่อเห็นแล้วถึงกับตกใจ และเห็นด้วยกับเสียงต่อต้านร่างพ.ร.บ. ที่ดูน่ากังวลทั้งเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ การหมกเม็ดเพื่อสร้างอำนาจให้รัฐบาล
ทั้งนี้ยังให้คำแนะนำว่า การจะดำเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลให้ลุล่วงได้นั้น ควรจะดำเนินการโดยเอกชน และมีรัฐบาลเป็นผู้ส่งเสริมเสียมากกว่า หากทำโดยรัฐบาลเป็นผู้ควบคุมคงไม่มีเอกชนรายใดเข้ามา ร่วมด้วย
เพื่อแก้ปัญหานี้ นายเอกชัยได้ตั้งทีมพิเศษเพื่อร่างกฏหมายใหม่ให้เกี่ ยวข้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างแท้จริง ในเบื้องต้นมี 2 ร่าง พ.ร.บ.ที่ต้องดำเนินการก่อนคือ ร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชา ติ เพื่อตั้งคณะกรรมการมาขับเคลื่อนนโยบาย และ ร่างพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนำเงินจากกองทุนมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนร่างพ.ร.บ. ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ที่เป็นปัญหาในขณะนี้จะเป็นฉบับสุดท้ายที่จะนำไปพิจา รณาเพราะเล็งเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต่อการขับเคลื่อน เศรษฐกิจเลย
ที่มา - ผู้จัดการ Online
Law, Privacy, Thailand
อ่านต่อ...