เม้าส์เป็นอุปกรณ์ที่เราคุ้นเคยกันอยู่ในชีวิตประจำว ัน และขาดไม่ได้สำหรับผู้ใช้ PC ในการทำงานที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็ว แต่จะเป็นอย่างไรเมื่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ สัญชาติโปแลนด์รายหนึ่งเกิดไอเดียสุดแนว คิดสร้างอุปกรณ์ 2-in-1 ที่เป็นได้ไม่ใช่เพียงแค่เม้าส์ แต่เป็น PC ในตัวด้วย!

อุปกรณ์ชิ้นนี้เรียกว่า "Mouse-Box" โดยต้นคิดไอเดียมาจาก Przemys

อ่านต่อ...