ปัจจุบันแอพติดตามพัสดุไปรษณีย์มีมากมายหลายแอพทั้งฟ รี และเสียเงินที่สามารถเลือกใช้งานได้ วันนี้ผมจะขอเสนอทางเลือกในการใช้งานเพื่อให้พิจารณา กันอีกสัก 1 แอพ คือ "ThaiEMS" เป็นแอพติดตามพัสดุหรือจดหมายที่ส่งผ่านบริษัทไปรษณี ย์ไทย โดยมีความสามารถพื้นฐานของการติดตามครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการบอกเวลาที่รับเข้าระบบ การเดินทางไปยังจุดหมายต่างๆ การออกใบแจ้ง รวมทั้งข้อมูลการรับ และลายมือชื่อผู้รับเมื่อถึงปลายทาง ทั้งยังสามารถคำนวณค่าส่งได้จากน้ำหนัก รวมถึงข้อมูลพื้นฐานอย่างรหัสไปรษณีย์ก็มีรายละเอียด ให้อย่างครบถ้วนในแอพเดียว
เมื่อเปิดแอพขึ้นมาก็เจอพบกับหน้าแรกคือสถิติการใช้ง านที่ผ่านมา โดยในหน้านี้สามารถที่กรอกหมายเลขพัสดุเพื่อติดตามได ้ทันที ทั้งยังสามารถเชื่อต่อกับ Facebook เพื่อซิงค์สถิติและประวัติการใช้งานกับอุปกรณ์เครื่อ งอื่นๆ ได้อีกด้วย

ในหน้าการติดตามจะมีรายละเอียดของการเดินทางตั้งแต่ร ับเข้าระบบจนถึงมือผู้รับ พร้อมแสดงรายละเอียดของผู้รับรวมทั้งลายมือชื่อผู้รั บ แผนที่การเดินทางว่าผ่านจุดใดมาบ้าง และภายในหน้านี้ยังสามารถบันทึกการติดตามไว้ในประวัต ิเพื่อความสะดวกในการติดตามอีกครั้งในภายหลัง

ในหน้าประวัติ จะมีรายการที่เราเคยบันทึกเพื่อติดตามแสดงอยู่พร้อมส ถานะล่าสุดของการเดินทาง โดยรายการที่เราบันทึกเพื่อติดตามนี้ระบบจะคอยติดตาม เพื่ออัพเดทข้อมูลให้เราเป็นระยะ

การคำนวณค่าส่งจากน้ำหนักก็สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงกรอกน้ำหนักของสิ่งของที่จะส่งเป็นกรัม แอพก็จะคำนวณค่าส่งให้ได้ทันที

ข้อมูลพื้นฐานอย่างรหัสไปรษณีย์ก็ค้นหาได้ และยังสามารถบอกรายละเอียดของเขตพื้นที่นั้นๆ ว่ามีข้อยกเว้นในส่วนใดบ้างที่ไม่ได้ใช้รหัสไปรษณีย์ เดียวกัน

สามารถดาวน์โหลด ThaiEMS ได้ฟรีที่ App Store และ Google Play

App.th, Mobile App, Thailand Post
อ่านต่อ...