นักวิจัยจาก Georgia Institute of Technology, University of California จากสหรัฐอเมริกา และ Chinese Academy of Sciences, Chongqing University จากจีน ได้ร่วมกันคิดค้นสร้างต้นแบบแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบ ใหม่ ที่ไม่ต้องอาศัยแหล่งพลังงานภายนอกมาเลี้ยงตัวมันเอง และยังมีระบบรู้จำแยกแยะผู้ใช้งานตัวมันได้โดยอ้างอิ งจากรูปแบบการพิมพ์ของแต่ละคนที่จะแตกต่างกันไป
โครงสร้างหลักที่คอยทำหน้าที่ตรวจจับการพิมพ์ คือแผ่นพลาสติก PET ที่เคลือบด้วยฟิล์มตัวนำ ITO ไว้ทั้งด้านบนและด้านล่าง (และมีเส้นทางให้ประจุไฟฟ้าไหลผ่านไปมาหากันได้) โดยด้านบนมีการเคลือบทับแผ่นฟิล์ม ITO อีกชั้นด้วยวัสดุสังเคราะห์ FEP
ในภาวะปกติตัว FEP จะมีค่าประจุไฟฟ้าเป็นลบ ทำให้เกิดการผลักประจุลบในแผ่นฟิล์ม ITO ให้ลงไปอยู่ด้านล่างของ PET จนเมื่อปลายนิ้วของผู้ใช้ซึ่งมีค่าประจุไฟฟ้าเป็นบวก มาสัมผัสกับแป้นพิมพ์ที่ชั้นบนของ FEP ก็จะทำให้เกิดแรงดูดอิเล็กตรอนให้ไหลจากแผ่นฟิล์ม ITO ชั้นล่างมาสู่แผ่นฟิล์ม ITO ชั้นบน เกิดเป็นสัญญาณไฟฟ้านั่นเอง และเมื่อผู้ใช้ยกปลายนิ้วขึ้นจากแป้นพิมพ์ อิเล็กตรอนที่อยู่บริเวณแผ่นฟิล์ม ITO ชั้นบนก็จะไหลกลับลงสู่แผ่นฟิล์มชั้นล่างอีกครั้ง


การก่อให้เกิดสัญญาณไฟฟ้าด้วยหลักการที่กล่าวมา ทำให้แป้นพิมพ์รับรู้การพิมพ์ได้ โดยไม่ต้องใช้ระบบเชิงกลใดๆ และด้วยโครงสร้างที่ว่ามา ทำให้แป้นพิมพ์ต้นแบบงานวิจัยนี้มีข้อดีตรงที่ไม่ค่อ ยสกปรก เพราะมีซอกหลืบให้ฝุ่นละอองสิ่งสกปรกไปสะสมได้น้อย แตกต่างจากแป้นพิมพ์เชิงกลโดยทั่วไปที่ต้องมีการเคลื ่อนที่ของปุ่มกด
ความสามารถที่สำคัญของแป้นพิมพ์ต้นแบบงานวิจัยนี้ก็เ ป็นผลพวงมาจากหลักการตรวจจับการสัมผัสที่จะมีกระแสไฟ ฟ้าไหลทุกครั้งที่ผู้ใช้สัมผัสแป้นพิมพ์ ซึ่งหากมีการพิมพ์อย่างต่อเนื่องเพียงพอ แป้นพิมพ์ก็จะสามารถแปรเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าที่เกิดขึ้ นให้เป็นพลังงานสำหรับเลี้ยงตัวมันเอง และอาจเหลือพอที่จะใช้งานเพื่อชาร์จไฟให้แก่อุปกรณ์ภ ายนอกได้ด้วย
เท่านั้นยังไม่พอ แป้นพิมพ์สุดล้ำนี้ยังมีระบบวิเคราะห์เพื่อแยกแยะตัว ตนของผู้ใช้งานได้ โดยอาศัยข้อมูลจากระบบตรวจจับสัมผัสมาเป็นเกณฑ์ในการ ระบุตัวตนผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นแรงกดที่กระทำต่อแป้นพิมพ์, ความเร็วในการพิมพ์, การเว้นจังหวะและระยะเวลาในการกดแป้นพิมพ์แต่ละตัว ซึ่งผู้ใช้แต่ละคนจะมีรูปแบบข้อมูลที่ว่ามาแตกต่างกั นไป

โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนส่วนหนึ่งมาจากกระท วงพลังงานของสหรัฐอเมริกา ซึ่งก็หวังว่าหน่วยงานรัฐจะช่วยผลักดันให้สิ่งประดิษ ฐ์นี้ได้เดินหน้าสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ออกวางจำหน่ายจริ งได้ในอนาคตอันใกล้ โดยหนึ่งในทีมวิจัยระบุว่า ตอนนี้แป้นพิมพ์ของพวกเขาใกล้จะสมบูรณ์แล้ว และน่าจะพร้อมสำหรับการผลิตในเชิงพาณิชย์ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ขาดก็แต่เพียงนักลงทุนเท่านั้น
ใครที่สนใจรายละเอียดของงานวิจัยสุดยอดแป้นพิมพ์นี้ สามารถเข้าไปอ่านเอกสารตัวเต็มได้ที่ ACSNano
ที่มา - TechCrunch
Keyboard, Energy, Pattern Recognition
อ่านต่อ...