ปัจจุบันหลายองค์กรทั้งขนาดเล็กและใหญ่ในประเทศไทย ต่างก็มีการปรับตัวในเรื่องของระบบการติดต่อสื่อสารภ ายในองค์กร ให้สามารถสื่อสารกันได้อย่างแพร่หลายและทุกที่ทุกเวล าเพื่อให้ทันกับกระแสสังคมของผู้บริโภค การประชุมทางไกลแบบ web conference จึงถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่องค์กรทั้งหลายให้ความสนใ จ
โดยเฉพาะการประชุมผ่านระบบ CAT conference ที่ล่าสุด CAT ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) หันมาเลือกใช้บริการ CAT conference แบบ Seminar เป็นตัวช่วยในการจัดการประชุมหรือฝึกอบรมออนไลน์ถึง 100 จุดทั่วประเทศ

ด้วยความสะดวกสบายของระบบห้องประชุมออนไลน์ที่ช่วยให ้สามารถประชุมทางไกลได้ทุกสถานที่ ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตรองรับ CAT conference จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในการช่วยประหยัดเวลา เพิ่มความสะดวกสบาย และยังลดต้นทุนการจัดการประชุม หรือจัดฝึกอบรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี
การประชุมแบบห้องสัมมนามีผู้เข้าร่วมได้สูงสุดถึง 100 คนซึ่ง CAT conference เป็นห้องประชุมออนไลน์ที่มีฟังก์ชันการใช้งานตอบโจทย ์กับการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ระบบใช้ Internet Bandwidth ไม่สูงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกกับการสัมมนาขนาดใหญ่ หรือการประชุมระดับประเทศ
การประชุมแบบนี้มีฟังก์ชันการใช้งานให้เลือกอย่างหลา กลาย ประธานสามารถควบคุมรูปแบบห้องประชุมและผู้เข้าร่วมปร ะชุมได้ตามความต้องการ เริ่มจากประธานในที่ประชุม (Boss) จะเป็นผู้กำหนดให้ใครเป็นเลขาฯ (Secretary) และเลขาฯ จะเป็นคนกำหนดสิทธิการนำเสนอและแสดงความคิดเห็นของผู ้เข้าร่วมการประชุมแต่ละคน (Speaker) นอกจากนี้เลขาฯ ยังสามารถกำหนดการปรับเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอแสดงผล โดยสามารถแชร์เอกสารประกอบคำบรรยาย หรือให้เห็นลายมือที่เขียนประกอบคำบรรยายได้ รวมถึงมีสิทธิ์กำหนดผู้นำเสนอ (Presenter)
รูปแบบหน้าจอในการนำเสนอนั้น ผู้นำเสนอ (Presenter) สามารถเลือกเปลี่ยนมุมมองการบรรยายได้ถึง 9 แบบให้เหมาะสมตามการบรรยาย ไม่ว่าจะเป็น มุมมองแบบ lecture view อย่างเดียว หรือจะเลือกเปิด video ไปพร้อมๆกับ slide ที่ใช้นำเสนอไปด้วยก็สามารถทำได้
เรียกได้ว่าฟังก์ชันการใช้งานของห้องประชุมแบบห้องสั มมนาขนาดใหญ่ของ CAT conference นี้ สามารถตอบโจทย์การใช้งานขององค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการ ประชุมแบบกระจายไปยังสาขาทั่วประเทศ ด้วยระบบการใช้งานที่สะดวกสบาย ใช้ง่าย สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมตามความต้องการของ หัวข้อที่จะประชุม แถมยังรองรับการใช้งานในหลายๆ device ไม่ว่าจะเป็น PC, laptop หรือ smartphone (ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS)

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์(ประเทศไทย) ใช้ CAT conference แบบ Seminar เป็นตัวช่วยเสริมศักยภาพความแข็งแกร่งด้านบุคคลากรขอ งองค์กร โดยล่าสุด บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม Training Conference ไปเมื่อวันที่ 1-17 ธันวาคม 2557 ผ่านวงจรอินเทอร์เน็ต CAT OnNet ระหว่าง บริษัท โตโยต้าฯ กับตัวแทนจำหน่าย (Dealer) 33 สาขา และได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท TOYOTA MORTOR THAILAND สุวินทวงศ์ แล้วเป็นที่เรียบร้อย
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ CAT Contact Center 1322 หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.catconference.com หรือติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook Fanpage: CAT e-business
CAT Telecom, Toyota, Advertorial, Enterprise
อ่านต่อ...