พ.ร.บ.ความมั่นคงไซเบอร์ มีร่างออกมาโดยให้อำนาจกรรมการและเจ้าพนักงานสั่งการ ได้ทั้งรัฐและเอกชน รวมถึงการดักฟังโดยไม่มีการตรวจสอบมากนัก ตอนนี้กลุ่มที่กังวลต่อผลกระทบล่าสุดคือกลุ่มธนาคาร โดยนายอาทิตย์ นันทวิทยา รองผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ระบุกับโพสทูเดย์ว่ ากลุ่มธนาคารกำลังหารือกันถึงผลกระทบจากกฎหมายนี้ เพราะกังวลว่าอาจจะกระทบการทำงาน ความปลอดภัย และความลับของลูกค้า
ตามร่างพ.ร.บ.ความมั่นคงไซเบอร์ นอกจากมาตรา 35(3) ที่ให้อำนาจการดักฟังแล้ว ยังมีมาตรา 34 ให้อำนาจในการสั่งเอกชนให้กระทำตามคำสั่งได้อีกด้วย
ที่มา - โพสทูเดย์
Thailand, Banking, Law, Privacy
อ่านต่อ...