ข่าวนี้ย้อนหลังพอควรนะครับ CodeIgniter ซึ่งเป็น PHP framework ที่ช่วยให้การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันเป็นเรื่องสะดวกแล ะรวดเร็ว (rapid development) ได้ไปอยู่ในความดูแลของ British Columbia Institute of Technology (ขอเรียกว่า BCIT) หลังจากที่อยู่กับบริษัท EllisLab ที่เป็นผู้เริ่มต้นพัฒนามา 8 ปี
ย้อนหลังกลับไปวันที่ 9 กรกฎาคม 2013 ทาง EllisLab (ขอเรียกว่าบริษัทฯ) ได้ประกาศหาผู้รับช่วงดูแล CodeIgniter ต่อโดยให้เหตุผลว่าทางบริษัทฯ ไม่มีทรัพยากร (เวลา, บุคคล, (น่าจะรวมไปถึงเงินทุนด้วย, ความเห็นผู้เขียนข่าว)) เพียงพอที่จะดูแล CodeIgniter อีกต่อไป (อ้างอิง)
จนวันที่ 6 ตุลาคม 2014 ทางบริษัทฯ จึงประกาศว่า BCIT ได้ถือความเป็นผู้ดูแล (stewardship) คนใหม่ของ CodeIgniter แล้ว โดยบริษัทฯ ได้ให้เหตุผลรองรับว่าทางคณะ Computing and Academic Studies ของ BCIT สอน CodeIgniter ให้กับนักศึกษาปีละ 150 คนด้วยการให้นักศึกษาลงมือกับโครงการจริง (real world project)
นอกจากนั้นแล้วทาง BCIT ยังมี James Parry (ในหน้าบุคลากรบนเว็บของ BCIT ใช้ชื่อ Jim Parry) ผู้สอนที่ใช้ CodeIgniter มานาน ก็จะมาเป็นผู้นำโปรเจ็ค และจะอยู่ในคณะกรรมการกำหนดทิศทาง ร่วมกับสมาชิกของ CodeIgniter community คนอื่นๆ รวมถึงจะให้นักศึกษาที่มีความสามารถโดดเด่นเข้าร่วมค ณะกรรมการฯ อีกด้วย
ผมเขียนข่าวนี้เพราะเห็นว่าการเรียนการสอนที่ให้นักศ ึกษาได้เรียนรู้จากงานจริงๆ เป็นเรื่องที่ควรจะนำมาใช้ในไทยมากๆ เพราะปัจจุบันตลาดโปรแกรมเมอร์ไทยประสบปัญหานักศึกษา จบใหม่ไร้คุณภาพครับ
ที่มา - Blog ของ EllisLab
CodeIgniter, PHP, PHP Framework
อ่านต่อ...