FCC ของสหรัฐอเมริกา (หน่วยงานที่ทำงานคล้ายกับกสทช. ของบ้านเรา) ออกมาประกาศนิยามใหม่ของอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ โดยกำหนดความเร็วขั้นต่ำของการดาวน์โหลด/อัพโหลดใหม่เป็น 25/3 Mbps จากนิยามเดิมที่กำหนดไว้ 4/1 Mbps มาเนิ่นนาน โดยการเปลี่ยนแปลงนิยามในครั้งนี้ทำให้จำนวนครัวเรือ นที่ไม่สามารถเข้าถึงบรอดแบนด์เพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าจ ากเดิม โดยในปัจจุบันในสหรัฐอเมริกามีครัวเรือนจำนวน 6.3% ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วมากกว่า 4/1 Mbps และอีก 13.1% ที่ไม่สามารถเข้าถึงบรอดแบนด์ความเร็วดาวน์โหลด 25 Mbps ได้ (รวมเป็น 19.4%)
Tom Wheeler ตัวแทนจาก FCC บอกว่าในเมื่อ 80% ของสหรัฐอเมริกาสามารถเข้าถึง 25/3 ได้ นั่นถือเป็นมาตรฐาน เรายังมีปัญหากับอีก 20% ที่ทำไม่ได้ และเราต้องรับผิดชอบกับ 20% นั้น
ในที่ประชุมนั้นมีทั้งข้อเสนอที่ให้คงนิยามเดิมไว้ โดยให้เหตุผลว่าแม้รายงานจะอ้างถึงโทรทัศน์แบบ 4K ที่ต้องการความเร็ว 25 Mbps แต่โทรทัศน์ 4K เป็นของใหม่มากและยังไม่อยู่ในความคาดหวังที่จะมีใช้ กันเป็นวงกว้างในปีที่กำลังมาถึงนี้ นอกจากนั้นยังมีการเสนอความเร็วอื่นๆ รวมไปถึงข้อเสนอที่จะกำหนดความเร็วขั้นต่ำเป็น 100 Mbps ด้วย โดยให้เหตุผลว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอนาคตและเศรษฐกิจดิจิทัลของเรา อย่างไรก็ตาม ผลจากการโหวตก็ออกมาให้ 25/3 Mbps เป็นนิยามใหม่ของบรอดแบนด์ดังที่กล่าวไปข้างต้น
ที่มา - The Verge
USA, FCC, Internet, Broadband
อ่านต่อ...