จีนออกกฎหมายความมั่นคงไซเบอร์ฉบับใหม่ แสดงความพยายามเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ทั้งระบบของจีนโ ดยระบุว่าต้องส่งซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์ ให้รัฐบาลจีนตรวจสอบจึงสามารถใช้งานได้ และคอมพิวเตอร์เหล่านี้จำเป็นต้องใช้กระบวนการเข้ารห ัสที่ได้รับอนุมัติโดยรัฐบาลเท่านั้น
รัฐบาลจีนระบุชัดในกฎมายว่าต้องการเข้าถึงข้อมูลทั้ง หมดในฮาร์ดแวร์ที่ขายในจีน คอมพิวเตอร์ที่ขายให้กับภาคการเงินจำเป็นต้องมีพอร์ต พิเศษเพื่อเข้าจัดการและมอนิเตอร์การทำงานได้ เป้าหมายของรัฐบาลจีนตามกฎหมายนี้ คือ การเข้าควบคุมซอฟต์แวร์ 75% ที่ให้บริการในภาคการเงินของจีนภายในปี 2019
ส่วนร่างกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายอีกฉบับที่กำลังจ ะผ่านระบุให้ทุกบริษัทที่ให้บริการชาวจีนจะต้องเก็บข ้อมูลไว้ในประเทศจีน และเปิดช่องทางให้รัฐบาลเข้าสอดส่อง รวมถึงการมอบกุญแจถอดรหัสให้รัฐบาลได้
หอการค้าสหรัฐฯ และกลุ่มบริษัทในจีนส่งจดหมายคัดค้านกฎหมายเหล่านี้ไ ปยังพรรคคอมมิวนิสต์จีน ระบุว่ากฎหมาย เช่นนี้ต้องมีการพูดคุยกัน และหากใช้กฎหมายเช่นนี้ไปจะทำให้บริษัทต่างชาติไม่สา มารถทำธุรกิจในจีนได้อีกต่อไป บริษัทหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายชุดนี้คือแอปเป ิลที่ให้บริการ iMessage กับลูกค้าจำนวนมากในจีนโดยเข้ารหัสแบบ end-to-end ทำให้ไม่สามารถถอดรหัสจากเซิร์ฟเวอร์ได้ แต่ก่อนหน้านี้แอปเปิลก็ย้ายเซิร์ฟเวอร์เข้าไปไว้ในจีนแล้ว
ขอให้ชาวจีนโชคดี
ที่มา - New York Times, ArsTechnica, Sci-Tech Today
China, Law, Privacy, Security
อ่านต่อ...