Toshiba ประกาศข่าวเรื่องการลดขนาดองค์กรส่วนธุรกิจผลิตทีวีล ง โดยนับแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปจะให้สิทธิ์แก่บริษัท Compal Electronics จากไต้หวันเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายทีวีด้วยแบรนด์ "Toshiba" ในทวีปอเมริกาเหนือ
นอกจากนี้ในประกาศฉบับเดียวกัน Toshiba ยังระบุว่ามีแผนที่จะทำแบบเดียวกันกับตลาดทีวีในภูมิ ภาคอื่นทั่วโลกนอกจากญี่ปุ่นประเทศแม่ โดยในช่วงเดือนเมษายนจะมีการประกาศข้อมูลเพิ่มเติมต่ อไป
การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เป็นผลมาจากการแข่งขันด้านร าคาอย่างหนักหน่วงในขณะที่การเติบโตของตลาดทั่วโลกนั ้นชะลอตัวลง ซึ่งแม้ Toshiba จะพยายามลดจำนวนพนักงานแล้วก็ยังไม่อาจทนอยู่ในการแข ่งขันนี้ได้
ที่มา - จดหมายข่าวจาก Toshiba via Engadget
Toshiba, Television
อ่านต่อ...