Reddit เปิดรายงานความโปร่งใสประจำปี 2014 ระบุว่ามีการขอข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด 55 ครั้ง มาจากต่างประเทศเพียง 5 ครั้ง โดยรวม Reddit ให้ข้อมูลผู้ใช้ 32 ครั้ง และไม่ให้ข้อมูลตามคำขอที่มาจากต่างประเทศเลย
ทาง Reddit ยังประกาศในรายงานความโปร่งใส ระบุหากได้รับขอข้อมูลที่ขาดน้ำหนักทางกฎหมายจะไม่ส่ งข้อมูลให้ นอกจากนี้หากไม่ได้ถูกห้ามโดยตรงจากคำสั่งศาล ทาง Reddit จะแจ้งเตือนผู้ใช้ว่ากำลังถูกขอข้อมูล สำหรับบริษัทต่างชาิตทางคำร้องขอข้อมูลจะต้องขอผ่านค ำสั่งศาลสหรัฐฯ เท่านั้น
อีกส่วนหนึ่งคือการขอลบข้อมูล ทาง Reddit ได้รับคำขอให้ลบข้อมูลทั้งหมด 218 ครั้ง คำขอลบที่ได้รับตอบสนองจึงมีเพียง 68 ครั้ง การลบลิงก์ไปยังข้อมูลผิดลิขสิทธิ์นั้นจะถูกพิจารณาเ ป็นพิเศษเพราะการลิงก์ไม่ใช่การทำผิดลิขสิทธิ์โดยตัว เอง
ที่มา - Reddit

Reddit, Transparency Report
อ่านต่อ...