ไมโครซอฟท์ รีเสิร์ช ได้ทำต้นแบบ AutoCharge ระบบชาร์จไฟไร้สายโดยการส่องลำแสงจากโคมไฟที่มีกล้อง ตรวจจับตำแหน่งวัตถุไปยังมือถือที่ติดแผงโซลาร์เซลล์ ไว้ AutoCharge สามารถชาร์จมือถือที่วางบนโต๊ะหรืออยู่ในห้อง (อาทิ โคมไฟติดเพดาน) ได้เร็วเทียบเท่ากับการชาร์จไฟแบบมีสาย
งานวิจัยอธิบายว่า จะมีกล้องหลายตัวที่สามารถจับแสง LED ซึ่งระบุสถานะของมือถือว่าต้องการชาร์จไฟ และวัดขนาด ความหนา และปริมาตรของมือถือกรณีที่มีมือถือหลายเครื่องวางอย ู่ในพื้นที่เดียวกัน (ระบบจะชาร์จไฟทีละเครื่อง) หากมือถือไม่มีแผงโซลาร์เซลล์ก็อาจใช้แผ่นฟิล์มใส (อาทิ Wysips ฟิล์มพลังงานแสงอาทิตย์โปร่งแสง) ติดบนหน้าจอและหลังเครื่อง ส่วนลำแสงชาร์จไฟซึ่งทีมวิจัยระบุว่าปลอดภัยกว่าแสงอ าทิตย์นั้นอาจเป็นลำแสงอินฟราเรดที่มนุษย์มองไม่เห็น และระบบสามารถตัดการฉายแสงได้เมื่อกล้องจับได้ว่ามีว ัตถุอื่น (อาทิ มนุษย์) บดบังลำแสงชาร์จไฟ
อ่านเอกสารฉบับเต็มของระบบ AutoCharge ได้จากที่มาของข่าวครับ
ที่มา: ไมโครซอฟท์ รีเสิร์ช (PDF) ผ่าน ZDNet
Microsoft, Mobile, Research, solar cell, Wireless Charging
อ่านต่อ...