เมื่อวันที่ 29 มกราคม บริษัทวิจัยตลาด IDC เปิดเผยภาพรวมของตลาดสมาร์ทโฟน

  • ไตรมาส 4 ประจำปี 2014 มียอดจัดส่ง 335.3 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้นจาก 292.7 ล้านเครื่อง ในไตรมาส 4 ประจำปี 2013 อยู่ที่ 28.2%
  • มียอดจัดส่งประจำปี 2014 รวมทั้งปีอยู่ที่ 1,301.1 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้นจาก 1,019.4 ล้านเครื่อง ในปี 2013 อยู่ที่ 27.6% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกันกับรายงานของ Strategy Analytics ที่ระบุว่ามียอดจัดส่งประจำปี 2014 รวมอยู่ที่ 1,283.5 ล้านเครื่อง จาก 990 ล้านเครื่องในปีก่อนหน้า
    เมื่อแบ่งเป็นตามรายผู้ผลิต พบว่า
  • แอปเปิลมียอดจัดส่งที่เพิ่มขึ้น จาก 51 ล้านเครื่องในไตรมาส 4 ประจำปี 2013 เป็น 74.5 ล้านเครื่อง ในไตรมาสเดียวกันของปี 2014 อันมีผลมาจากการที่ iPhone 6 และ 6 Plus มีขนาดใหญ่ขึ้น และรุกตลาดจีนกับประเทศอื่นๆ มากขึ้น โดย iPhone มียอดขายในสหรัฐเพิ่มขึ้น 44% กับเพิ่มขึ้น 97% ในกลุ่มประเทศ BRIC (บราซิล, รัสเซีย, อินเดีย, จีน) และมียอดขายต่อปีที่เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณในจีน, บราซิล และสิงคโปร
  • ขณะที่ทางซัมซุงนั้น มียอดจัดส่งที่ลดลง คือ 75.1 ล้านเครื่อง จาก 84.4 ล้านเครื่อง ในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 โดยมีสาเหตุจากทางแอปเปิลที่เริ่มรุกตลาดสมาร์ทโฟนหน ้าจอใหญ่ และการเพิ่มขึ้นของเหล่าบรรดาผู้ผลิตสมาร์ทโฟนแอนดรอ ยด์ราคาถูก อาทิ Xiaomi, Huawei, ZTE และอื่นๆ
  • Xiaomi มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความต้องการที่สูงมากในบ้านเกิด อย่างจีน จากยอดจัดส่ง 5.9 ล้านเครื่อง ในไตรมาส 4 ประจำปี 2013 เป็น 16.6 ล้านเครื่อง ในปี 2014 ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 178.6%


เมื่อดูในภาพรวมความเปลี่ยนแปลงประจำปี 2013 และ 2014

  • ซัมซุงยังคงครองความเป็นเจ้าตลาด แต่กลับมีความเปลี่ยนแปลงน้อยมาก โดยในปี 2014 ซัมซุงมียอดจัดส่งทั้งสิ้น 318.2 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้นจาก 316.4 ล้านเครื่อง อยู่ที่ 0.6%
  • ขณะที่ทางแอปเปิลซึ่งมาในอันดับ 2 จัดส่งได้ 192.7 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้นจาก 153.4 ล้านเครื่อง อยู่ที่ 25.5%
  • ผู้ผลิตสัญชาติจีนซึ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้านราคาที่ถูกอ ย่าง Huawei และ Lenovo มีอัตราการเติบโตที่สูงที่สุด โดยในปี 2014 ทาง Huawei จัดส่งไปได้ทั้งสิ้น 73.6 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้นจาก 49 ล้านเครื่อง อยู่ที่ 50.4% และ Lenovo ทำไปได้ 70 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้นจาก 45.5 ล้านเครื่อง อยู่ที่ 54.1%


ตัวเลขทั้งหมดนี้มีแนวโน้มที่สอดคล้องกับรายงานของ Strategy Analytics ที่เปิดเผยว่าในไตรมาส 4 ปี 2014 ซัมซุงจัดส่งสมาร์ทโฟนได้น้อยลงจนเทียบเท่ากับแอปเปิ ลที่จัดส่งได้เพิ่มขึ้น ที่ 74.5 ล้านเครื่อง ขณะที่ผู้ผลิตสัญชาติจีนซึ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้านราคาถ ูกมีแน้วโน้มการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

นอกจากนี้ IDC ยังทำกราฟเปรียบเทียบให้เห็นถึงยอดจัดส่งของบรรดาผู้ ผลิต ประกอบด้วยซัมซุง, แอปเปิล, Lenovo, Huawei, Xiaomi และอื่นๆ ตั้งแต่ไตรมาส 4 ประจำปี 2013 จนถึงไตรมาส 4 ประจำปี 2014 ซึ่งจะเห็นแนวโน้มของยอดจัดส่งที่เพิ่มขึ้นของบรรดาผ ู้ผลิตสัญชาติจีนอย่างชัดเจน ขณะที่แอปเปิลนั้นมียอดจัดส่งที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวก ระโดด เมื่อเปิดตัว iPhone 6 และ 6 Plus ในไตรมาส 4 ปี 2014

เห็นแบบนี้แล้วแม้จะไม่ชอบก็ต้องยอมรับว่าแบรนด์แอปเ ปิลนั้นไม่ธรรมดาจริงๆ สำหรับรายงานแบบเต็มสามารถอ่านได้จากที่มาครับ
ที่มา - IDC, Strategy Analytics via Business Wire, GSM Arena
IDC, Apple, Huawei, Lenovo, Market Share, Mobile, Samsung, Xiaomi
อ่านต่อ...