ขายอะไหล่ ดัสสัน 620 แท้ญี่ปุ่น TIE ROD END 555
ขาย กล้องยา ดัสสัน620 แท้ญี่ปุ่น 500 บาท
คันชักยาว ดัสสัน620 แท้ญี่ปุ่น 380 บาท
คันชักสั้น ดัสสัน620 แท้ญี่ปุ่น คู่ละ 500 บาท
โช้ค Nissan M1KA 179 SKYB คู่ละ 450 บาท

สนใจติดต่อ (กบรถเก่าแพร่) 0812880530
Line ID 0812880530
https://www.facebook.com/profile.php?id=1504923459