หลังจากมีกลยุทธ์ที่จะขยายขอบเขตของผู้ใช้จากออนไลน์ สู่ออฟไลน์ด้วยบริการต่างๆ เช่นบริการแท็กซี ก็มาถึงจุดที่ LINE จะขยายขอบเขตของบริการมาด้านร้านสะดวกซื้อเช่นกัน โดยเริ่มจากประเทศไทยเป็นที่แรก ด้วยการผลักดันการซื้อขาย โปรโมชั่น ผ่านช่องทางปัจจุบันที่ LINE มี เช่น LINE HOT BRAND และอื่นๆ ส่วนในระยะยาวอาจจะขยายขอบเขตการซื้อขายด้วยการร่วมม ือกับร้านสะดวกซื้ออื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป
ที่มา - TechCrunch
LINE
อ่านต่อ...