Bob Hatefi ซีอีโอที่รับผิดชอบด้านโทรศัพท์มือถือหรูของ Tonino Lamborghini ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ข่าวหนังสือพิมพ์ Gulf News ของรัฐดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ถึงสภาพของตลาดโทรศัพท์มือถือหรู โดยเขาระบุว่ามูลค่าของสมาร์ทโฟนในตลาดนี้มีมูลค่าสู งถึง 800-1,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และยังสามารถเติบโตได้ทุกปีเป็นตัวเลขสองหลักเสมอ
สำหรับ Tonino Lamborghini เอง เขาระบุว่าขายได้แล้วกว่าหมื่นเครื่อง และมีตลาดใหญ่อยู่ที่จีน รัสเชีย และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง โดยเขาระบุว่ากลุ่มลูกค้าเหล่านี้มักจะไม่ได้ตามเรื่ องของเทคโนโลยี แต่กลับตามการออกแบบและความหรูหราของผลิตภัณฑ์มากกว่ า ซึ่งตัวของบริษัทเองพยายามจะยืนอยู่ตรงกลางทั้งในแง่ ความหรูหราและเทคโนโลยี
สิ่งที่น่าสนใจคือเขาระบุเกณฑ์ (criteria) ของสมาร์ทโฟนหรูหราว่ามีราคาวางจำหน่ายตั้งแต่ 2,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 65,000 บาท) ขึ้นไป และระบุว่าในสภาพตลาดโลกสามารถขายมือถือเหล่านี้ได้ป ีละกว่า 100,000 เครื่อง
ที่มา - Gulf News
Luxury, Mobile, Market, Tonino Lamborghini
อ่านต่อ...