@upleaks เผยว่า HTC Hima บนแพลตฟอร์ม Windows (@upleaks เรียกว่า "HimaW") นั้นจะมากับ Windows 10 อย่างไรก็ตามมันจะไม่ปรากฏโฉมในงาน Mobile World Congress (MWC) ปีนี้ และจะมีวางขายเฉพาะในสหรัฐเท่านั้น
ที่มา: @upleaks (1, 2, 3) ผ่าน Nokiapoweruser

We won

อ่านต่อ...