Swatch แบรนด์นาฬิกาแฟชั่นจากสวิตเซอร์แลนด์ ในเครือของ The Swatch Group ได้ให้ข่าวกับทางเว็บไซต์ The Next Web ว่าทางบริษัทกำลังเตรียมที่จะเปิดตัวนาฬิกาอัจฉริยะข องตนเองในอีกประมาณ 2-3 เดือนข้างหน้านี้ ซึ่งจะตรงกันช่วงเวลาที่ Apple Watch น่าจะวางจำหน่ายพอดี
โฆษกของแบรนด์ออกมาระบุว่า ความสามารถที่จะมาพร้อมกับนาฬิกาอัจฉริยะของทาง Swatch นั้น จะมีทั้งเรื่องของการติดต่อสื่อสาร ระบบชำระเงินทางร้านค้าอย่างเช่น Migros และ Coop (ซุปเปอร์มาร์เก็ตในประเทศสวิตเซอร์แสนด์) และแอพที่สามารถทำงานได้ทั้งบนแพลตฟอร์ม Windows และ Android โดยตัวนาฬิกาไม่จำเป็นที่จะต้องใช้การ "ชาร์จ" แต่ประการใด ซึ่งน่าสนใจว่าจะออกมาเป็นแบบไหน
นอกจากนี้แล้ว ยังระบุเพิ่มเติมว่าจะออกรุ่นอัพเดตของ Swatch Touch ที่เป็นนาฬิกาดิจิตอลแบบสัมผัสของตัวเองด้วยในเวลาไล ่เลี่ยกัน
ที่มา - The Next Web
Smart Watch, Swatch, Switzerland, Wearable Computing
อ่านต่อ...