โซนี่แถลงผลประกอบการไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ข้อมูลอีกอย่างหนึ่งที่อยู่ในรายงานคือการแฮกข้อมูลค รั้งใหญ่ของ Sony Pictures นอกจากจะทำให้บริษัทเสียหายครั้งใหญ่ รายได้ลดลง 23% และกำไรแทบไม่เหลือแล้วยังต้องจ่ายค่าสอบสวนและฟื้นฟ ูระบบที่เสียหายไปอีก 15 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ผ่านมา
ระหว่างนี้การสอบสวนยังไม่จบ โซนี่คาดว่าจะต้องจ่ายเพิ่มอีก 20 ล้านดอลลาร์ รวมเป็นค่าใช้จ่าย 35 ล้านดอลลาร์ ทางโซนี่ไม่ตอบคำถามว่าหลังจากนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติมหรือไม่
ความเสียหายของโซนี่แม้จะใหญ่หลวง แต่เมื่อเทียบกับเหตุการณ์ห้าง Target เมื่อปีที่แล้ว ทำให้ผู้บริหารต้องลาออก และมูลค่าความเสียหายรวมถึง 148 ล้านดอลลาร์
ที่มา - eWeek
Sony Pictures, Security, Financial Report
อ่านต่อ...