โนเกียยุคไร้ธุรกิจมือถือ เผยผลประกอบการไตรมาส 4/2014 และผลประกอบการตลอดทั้งปี 2014 โดยรวมคือรายได้ทั้งปีแทบไม่เพิ่มจากปี 2013 แต่กำไรเพิ่มขึ้น 14%

  • รายได้หลักของโนเกียยังมาจากธุรกิจอุปกรณ์เครือข่าย Nokia Networks โดยธุรกิจนี้มีรายได้ในไตรมาสล่าสุดเพิ่ม 8%
  • ธุรกิจแผนที่ HERE มีรายได้ในไตรมาสล่าสุด 292 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 15% ธุรกิจมีกำไรแล้ว และขายสิทธิการใช้งานแผนที่ให้รถยนต์ 3.9 ล้านคัน
  • ธุรกิจสิทธิบัตร Nokia Technologies มีรายได้ไตรมาสล่าสุดเพิ่ม 23% โดยลูกค้ารายใหญ่คือไมโครซอฟท์ที่หันมาซื้อสิทธิการใ ช้งานทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้น

ซีอีโอ Rajeev Suri ให้ความเห็นว่าปี 2014 ถือเป็นปีสำคัญของโนเกียในการปรับเปลี่ยนตัวเองครั้ง ใหญ่ และบริษัทก็สามารถจบปีได้อย่างสวยงามในแง่ผลประกอบกา ร ส่วนในปี 2015 จะพ้นจากระยะปรับเปลี่ยนมาเป็นการลงมือทำงานตามแผนกา รที่วางเอาไว้ให้จริงจังมากขึ้น
ที่มา - Nokia, Nokia (PDF)
Nokia, Financial Report
อ่านต่อ...