เว็บไซต์ ITHome ในจีนเผยภาพ Windows 10 for phones หลายภาพ ซึ่งเผยถึงหน้าตาและฟีเจอร์ใหม่ๆ บน Windows 10 อาทิ การแสดงผลเมนูย่อย, รูปแบบคีย์บอร์ดที่หลากหลายซึ่งผู้ใช้สามารถเปลี่ยนไ ด้ทันที, คีย์บอร์ดขนาดเล็ก, หน้า App List และ File Manager เป็นต้น ดูภาพบางส่วนได้ที่ท้ายข่าวครับ
ที่มา: TechRum.vn ผ่าน WMPoweruser

การแสดงผลเมนูย่อย (เข้าใจว่าเมื่อแตะนิ้วค้่างไว้ที่รายการใดรายการหนึ ่งแล้วจะปรากฏเมนูย่อยขึ้นมา)

รูปแบบคีย์บอร์ดที่หลากหลายซึ่งผู้ใช้สามารถเปลี่ยนไ ด้ทันที

คีย์บอร์ดขนาดเล็ก และการพิมพ์ข้อความด้วยเสียง

หน้า App List และ File Manager
ดูภาพทั้งหมดได้จากที่มาของข่าวครับ
Windows 10, Mobile, Operating System, Microsoft, Leak
อ่านต่อ...