เมื่อวานนี้ (6 ก.พ.) ตัวแทนสมาคมวิชาชีพด้านสื่อและไอทีหลายราย เช่น สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, สมาคมผู้ดูแแลเว็บไทย, สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต, สมาคมผู้ผลิตสื่อออนไลน์, กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ได้เข้าพบนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอความเห็นต่อร่างกฎหมายดิจิทัล 10 ฉบับ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในชั้นของคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายวิษณุ ให้สัมภาษณ์หลังการพูดคุยว่ารัฐบาลต้องการรับฟังความ เห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยยอมรับว่าร่างกฎหมายชุดนี้มีปัญหาจริงใน 3 ประเด็น คือ

  1. ข้อความในกฎหมายกำกวม เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติไม่ถูก ต้องปรับปรุงภาษาให้ชัดเจน
  2. หลายมาตรามีโอกาสล่วงล้ำเสรีภาพของประชาชนโดยไม่จำเป ็น และไม่มีมาตรการถ่วงดุล ดังเช่นมาตรา 35 ในร่าง พ.ร.บ.มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  3. กฎหมายบางฉบับสร้างภาระให้ภาคเอกเชน เช่น กำหนดให้เอกชนต้องเก็บข้อมูลนาน 2 ปี

นายวิษณุ ระบุว่าตอนนี้กฎหมายอยู่ในชั้นของกฤษฎีกา จะถอนกลับมาก็คงไม่ได้ แต่จะแจ้งให้กฤษฎีกาทราบว่าอยากให้ภาคเอกชนเข้าไปชี้ แจงข้อมูลแก่กรรมการกฤษฎีกาทุกคณะที่ตรวจสอบร่างกฎหม ายชุดนี้ และเมื่อร่างผ่านชั้นของกฤษฎีกาไปยังสภานิติบัญญัติแ ห่งชาติ (สนช.) แล้ว รัฐบาลจะขอให้ภาคเอกชนเข้าไปเป็นกรรมาธิการวิสามัญใน ส่วนของรัฐบาล เพื่อร่วมแก้กฎหมายในชั้นของสภาด้วย
ที่มา - คมชัดลึก
Government, Law, Thailand
อ่านต่อ...