นาย Chris Reykdal สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากรัฐวอชิงตันของสหรัฐฯ ได้เสนอร่างกฎหมายต่อคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎร (The Washington State House of Representatives Committee on Higher Education) กำหนดให้ภาษาคอมพิวเตอร์สามารถใช้แทนภาษาต่างประเทศในการพิจารณาสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรัฐได้
ที่ผ่านมา นักเรียนที่ต้องการสมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัยรัฐ จำเป็นต้องเรียนภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษาเป็นเวลา 2 ปีการศึกษา
Chris Reykdal ให้เหตุผลว่า ที่ผ่านมานักเรียนระดับ high school ต้องเสียเวลาถึง 2 ปีไปกับการเรียนภาษาต่างประเทศ ที่สุดท้ายก็ไม่ได้นำไปใช้ต่อ เนื่องจากเด็กเหล่านี้เรียนรู้ภาษาในช่วงวัยที่ช้าเก ินไป การเพิ่มทางเลือกโดยให้เรียนภาษาคอมพิวเตอร์ได้จะเป็ นประโยชน์ต่อผู้เรียนมากกว่า เพราะผู้เรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพทางด้านคอมพิวเตอ ร์ที่นับวันอัตราการจ้างงานจะสูงขึ้นได้
อย่างไรก็ตาม มีเสียงคัดค้านจากบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการให้ภา ษาคอมพิวเตอร์เทียบเคียงกับภาษาต่างประเทศได้ หลายคนมองว่าการเรียนภาษาต่างประเทศถือเป็นการเปิดโล กทัศน์เกี่ยวกับผู้ใช้ภาษาในประเทศนั้นๆ และถือเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมไปในตัว
ก่อนหน้านี้รัฐเคนทักกีและอีกหลายๆ รัฐก็ได้มีความพยายามในการผลักดันร่างกฎหมายในลักษณะ นี้มาแล้ว
ร่างกฎหมายที่นาย Chris Reykdal เสนอ สามารถเข้าไปดูได้ที่ House Bill 1445 ครับ
ที่มา - Ars Technica, KPLU
Computer Science, Education, Languages, USA
อ่านต่อ...