เว็บไซต์ BuzzFeed News รายงานว่า หลายมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรได้เริ่มห้ามผู้เข้าส อบใส่นาฬิกาข้อมือเข้าห้องสอบแล้ว
เหตุผลในการห้ามคือ ถึงแม้จะมีสมาร์ทวอทช์หลายรุ่นออกสู่ตลาดแล้วแต่การม าถึงของ Apple Watch จะทำให้ความนิยมใช้สมาร์ทวอทช์เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนั้นสมาร์ทวอทช์มีฟังก์ชันเทียบเท่ากับสมาร์ทโ ฟน (อาทิ รับส่งข้อความ ดูบันทึกที่จดไว้) และเป็นเรื่องยากที่ผู้คุมสอบจะระบุว่านาฬิกาข้อมือน ั้นเป็นนาฬิกาธรรมดาหรือสมาร์ทวอทช์ การจัดการกับนาฬิกาข้อมือในการสอบจึงควรเป็นไปในทางเ ดียวกับสมาร์ทโฟน
หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ปรับใช้นโยบายคุมสอบใหม่นี้แล้ วคือ University of London และ London's City University ครับ
ที่มา: BuzzFeed News ผ่าน SlashGear
UK, Education, Smart Watch, Apple Watch
อ่านต่อ...