Alibaba ประกาศวันนี้ว่าบริษัทได้เข้าร่วมถือหุ้นใน Meizu Technology ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนแบรนด์ Meizu ของประเทศจีน ด้วยมูลค่าการลงทุน 590 ล้านดอลลาร์ ซึ่งไม่มีการเปิดเผยว่าเป็นการถือหุ้นจำนวนเท่าใด บอกเพียงเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน Meizu
Alibaba ระบุว่าการลงทุนนี้เป็นการร่วมมือเชิงกลยุทธ์ เพื่อนำระบบนิเวศของ Alibaba ไปใส่ในสมาร์ทโฟนของ Meizu
ที่มา: Business Wire
Meizu, Alibaba
อ่านต่อ...