CrunchBang Linux ดิสโทรลินุกซ์ที่เน้นขนาดเล็ก บริโภคทรัพยากรน้อย (ดัดแปลงจาก Debian แต่เลือกใช้ Openbox เป็น window manager แทนเพื่อความเบา) ประกาศหยุดการพัฒนาโครงการแล้ว
Philip Newborough นักพัฒนาหลักของโครงการให้เหตุผลว่าวงการไอทีและวงกา รลินุกซ์เปลี่ยนไปจากเดิมมาก สมัยที่เขาเริ่มทำ CrunchBang มีดิสโทรขนาดเบาให้เลือกไม่เยอะนัก แต่ปัจจุบันผู้ใช้มีตัวเลือกมากขึ้น เหตุผลที่จะต้องมี CrunchBang จึงหมดไป
Newborough ขอบคุณผู้ใช้และนักพัฒนาทุกคนที่ร่วมกันสนับสนุนโครง การนี้ ส่วนตัวเขาเองจะไปหาโครงการอย่างอื่นที่อยากทำต่อไป
ที่มา - CrunchBang, The Register
Linux, Distro, Open Source
อ่านต่อ...