คนไทยโดยทั่วไปอาจจะชินกับการซื้อโทรศัพท์แล้วย้ายค่ ายไปมา แต่ในสหรัฐฯ เครื่องล็อกเป็นเรื่องปกติ แม้จะใช้งานครบสัญญาแล้วก็ไม่สามารถนำเครื่องไปใช้งา นในเครือข่ายอื่นได้ เมื่อปีที่แล้ว FCC หรือกสทช. สหรัฐฯ ร่วมมือกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือให้สมัครใจปลดล็อก เครื่องโทรศัพท์ในเครือข่าย และมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
แนวทางของ FCC เอื้อต่อผู้ให้บริการมากกว่าแนวทางของไทยที่ไม่ยอมให ้ผู้ให้บริการล็อกเครือข่ายได้เลย แม้จะมีประเด็นบ้าง เช่น ทรูที่ขายเครื่องลดราคาแต่ล็อกซิมในปีที่แล้ว และต้องร้องเรียนเป็นกรณีไป ในกรณีของ FCC อนุญาตให้ผู้ให้บริการกำหนดเงื่อนไขในการปลดล็อก เช่น ต้องเครื่องแบบรายเดือนต้องใช้ครบสัญญาก่อนจึงปลดล็อ กได้ หรือเครื่องแบบพรีเพดต้องใช้ไประยะเวลาหนึ่งไม่เกินห นึ่งปีจึงปลดล็อกได้
ตอนนี้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือประกาศนโยบายปลดล็อกเค รื่องออกมากันแล้ว เช่น AT&T นั้นจะในกรณีลูกค้ารายเดือนต้องจ่ายเงินครบสัญญา หรือจ่ายเงินยกเลิกสัญญาก่อน, T-mobile จำกัดการปลดล็อกเครื่องไว้ที่ปีละไม่เกินสองเครือง และเครื่องต้องใช้งานไปแล้วไม่น้อยกว่า 40 วัน
เท่าที่ผมสังเกตตลาดในสหรัฐฯ โปรโมชั่นโทรศัพท์มือถือมักจะแพงกว่าบ้านเรามาก และคนส่วนมากก็ใช้งานโดยซื้อได้รับโทรศัพท์ฟรีหรือรุ ่นแพงในราคาถูกแลกกับการติดสัญญาและโทรศัพท์ไม่สามาร ถนำไปใช้เครือข่ายอื่นได้ หลังจากแนวทางนี้ตลาดในสหรัฐฯ น่าจะมีอิสระขึ้น
ที่มา - FCC, GitHub: FCC, Consumerist

FCC, Mobile
อ่านต่อ...