สวนสนุก Huis Ten Bosch ในนางาซากิน ประเทศญี่ปุ่น กำลังจะเปิดโรงแรมใหม่ชื่อ Henn-na Hotel ในวันที่ 17 กรกฎาคมนี้ โดยความพิเศษของโรงแรมที่ว่านี้จะเริ่มมีการใช้หุ่นย นต์มาทำงานแทนคน และเน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้แ ก่ผู้เข้าพัก
Henn-na Hotel จะใช้หุ่นยนต์ของบริษัท Kokoro มาทำงานใน 3 ตำแหน่ง รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 ตัว โดยแบ่งเป็นหุ่นยนต์ต้อนรับลูกค้า 3 ตัว ซึ่งจะใช้หุ่นยนต์แบบ Actroid คือมีลักษณะภายนอกคล้ายมนุษย์ สามารถ "หายใจ" แสดงสีหน้าท่าทางเลียนแบบอากัปกิริยาของคน โดยหุ่นยนต์ต้อนรับลูกค้านี้จะทำหน้าที่บริเวณโต๊ะปร ะชาสัมพันธ์ มันสามารถสื่อสารกับแขกผู้เข้าพักได้ด้วย 4 ภาษา คือ ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
หุ่นยนต์อีกชุดหนึ่งจะทำหน้าที่จัดเก็บข้าวของสัมภาร ะของผู้มาใช้บริการ ลักษณะของมันเป็นหุ่นยนต์แบบแขนกลอย่างที่ใช้ในโรงงา นอุตสาหกรรมที่สามารถเคลื่อนย้ายสัมภาระไปเก็บในช่อง ใส่ของที่อยู่รอบตัวมัน ส่วนหุ่นยนต์กลุ่มสุดท้ายจะรับหน้าที่ทำความสะอาดพื้ นที่ห้องพัก
ทางโรงแรมระบุว่ามีแผนที่จะเพิ่มจำนวนหุ่นยนต์มาทำงา นทดแทนคนให้มากยิ่งขึ้นในอนาคต และหวังว่าจะสามารถเปิดโรงแรมลักษณะนี้ได้นับพันแห่ง ทั่วโลก
นอกเหนือจากเรื่องของหุ่นยนต์แล้ว Henn-na Hotel ยังการใช้ระบบจดจำใบหน้าของแขกผู้มาเข้าพัก ทำให้ผู้มาใช้บริการไม่ต้องพกกุญแจหรือบัตรเพื่อการป ลดล็อคประตูห้องพักอีกต่อไป ส่วนระบบอำนวยความสะดวกอื่นๆ ก็มีทั้งแท็บเล็ตสำหรับการเรียกใช้บริการ room service และระบบควบคุมอุณหภูมิอากาศในห้องพักโดยอาศัยการสั่ง งานด้วยท่าทาง (gesture control) ของคนที่อยู่ในห้อง
Henn-na Hotel เป็นโรงแรมที่มีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น การเปิดตัวในวันที่ 17 กรกฎาคมนี้จะมีห้องพักพร้อมให้บริการ 72 ห้อง และภายในปี 2016 เมื่อการก่อสร้างระยะที่ 2 แล้วเสร็จจะมีจำนวนห้องพักเพิ่มเป็น 144 ห้อง สำหรับค่าบริการแบบถูกสุดของห้องพักแบบเดี่ยวนั้นอยู ่ที่คืนละ 7,000 เยน (ประมาณ 1,900 บาท) ส่วนห้องพักแบบคู่จะมีราคาเริ่มต้นที่ 9,000 เยน (ประมาณ 2,500 บาท) ในขณะที่ห้องพักแบบหรูสุดจะมีราคาไม่เกินคืนละ 14,000 เยน (ประมาณ 3,800 บาท)
ที่มา - Japan Times via Engadget

Japan, Robotics,
อ่านต่อ...