ดีแทครายงานผลประกอบการของไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 มีรายได้รวม 25,260 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน โดยรายได้จากบริการข้อมูลเพิ่มขึ้น 17% ขณะที่รายได้จากบริการเสียงลดลง 17% ส่วนรายได้จากการขายโทรศัพท์เพิ่มขึ้นถึง 23% ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการขาย iPhone 6 และดีแทคมีกำไรสุทธิ 1,890 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.8%
จำนวนผู้ใช้บริการดีแทค ณ ไตรมาสที่ 4 อยู่ที่ 28.008 ล้านเลขหมาย เพิ่มขึ้น 228,000 เลขหมายจากไตรมาสก่อนหน้า ทำให้ดีแทคกลับมามีลูกค้าเพิ่มขึ้นแล้วหลังจากที่ตัว เลขนี้ลดลงในไตรมาสที่ 2 และ 3 ซึ่งดีแทคบอกว่ามาจากการปรับกลยุทธ์ดูแลลูกค้า เป็นแบบแบ่งพื้นที่ทำให้ตอบสนองความต้องการได้ดีขึ้น ในจำนวนผู้ใช้บริการนี้เป็นลูกค้าบนคลื่น 2.1GHz 72% ของลูกค้ารวม และเป็นผู้ใช้สมาร์ทโฟนอยู่ 48% นอกจากนี้รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายหรือ ARPU ก็กลับมาเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกเช่นกัน อยู่ที่ 200 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน ไม่รวมค่า IC
ดีแทคระบุว่าตอนนี้โครงข่าย 3G บนคลื่น 2.1GHz ได้ขยายครอบคลุมเท่ากับโครงข่าย 2G เดิมแล้ว และยังคงเดินหน้าขยายจำนวนสถานีฐาน 3G และ 4G เพิ่มเติมอีกให้เป็น 6,500 สถานีภายในไตรมาส 1/2558 โดยตอนนี้มีอยู่แล้ว 2,700 สถานี ดีแทคยังประเมินว่าการเติบโตในปี 2558 จะอยู่ในระดับเลขหลักเดียวช่วงต่ำ (low-single digit) เนื่องจากมีการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่สูง ไปจนถึงการแข่งกันขายเครื่องโทรศัพท์ราคาถูก
สำหรับกลยุทธ์หลักที่ดีแทคจะเน้นในปี 2558 ประกอบด้วย (1) Internet For All เพื่อเพิ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (2) รักดีแทค โดยลูกค้าจะต้องมีความพึงพอใจกับการให้บริการ และ (3) การให้บริการดิจิตัลที่ดีที่สุด ซึ่งลูกค้าจะต้องมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน วัดจากบริการยอดนิยม 20 อันดับแรก
ที่มา: ดีแทค

DTAC, Financial Report
อ่านต่อ...