Microsoft ใจป้ำ ประกาศแจกพื้นที่เก็บข้อมูลบน OneDrive ขนาด 100GB ให้ผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาใช้งานฟรี 2 ปี เพียงแค่เข้าไปลงทะเบียนบัญชีใช้งาน Bing Rewards (ในไทยยังลงทะเบียนไม่ได้)
หลังการลงทะเบียนสมัครใช้งาน Bing Rewards ผู้ใช้เพียงกดลิงก์ "100 GB free" ในหน้าควบคุมการใช้งานหลักก็จะได้พื้นที่เก็บข้อมูลบ นกลุ่มเมฆมาใช้ฟรีตามความปราถนา
สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลขนาด 100GB นี้ โดยปกติ Microsoft จะเรียกเก็บค่าบริการเดือนละ 1.99 ดอลลาร์ ฉะนั้นแล้วข้อเสนอให้คนมาลงทะเบียน Bing Rewards นี้จึงมีมูลค่าเกือบ 50 ดอลลาร์ (ราว 1,500 บาท)
ที่มา - CNET
OneDrive, Microsoft
อ่านต่อ...