กูเกิลประกาศฟีเจอร์ใหม่ให้ Knowledge Graph โดยสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้แล้ว เช่น ถ้าป้อนชื่อโรคใน Google Search เราจะได้ข้อมูลสรุปของโรคนั้น พร้อมอาการของโรคให้ดูเทียบ และวิธีการดูแลรักษาตัวเอง แถมในบางกรณีจะมีภาพประกอบอย่างละเอียดแนบมาด้วย
กูเกิลอธิบายว่าการค้นหา 1 ใน 20 ครั้งจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพ ดังนั้นกูเกิลจึงสร้างฟีเจอร์นี้เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ กลุ่มนี้ อย่างไรก็ตาม กูเกิลระบุว่าออกฟีเจอร์นี้เพื่อให้เป็น "ข้อมูลเบื้องต้น" ก่อนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรึกษาแพทย์ตัวจริงต่อไป
แหล่งที่มาของข้อมูลมาจากทีมแพทย์ของกูเกิลเองและทีม แพทย์ภายนอกอีกบางส่วน ทำหน้าที่รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลการแพทย์เหล่านี้ว่า เหมาะสมและแม่นยำ
ฟีเจอร์นี้จะเปิดให้ใช้งานเฉพาะในสหรัฐก่อน แล้วค่อยขยายไปยังภูมิภาคอื่นๆ ในภายหลัง
ที่มา - Google Official Blog

Google Search, Google, Health, Search Engine
อ่านต่อ...