คุณวสันต์ จาติกวณิช กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทล็อกซเล่ย์ กล่าวถึงโครงการ OPPY หรือ Old People Paying Young ที่บริษัทก่อตั้งขึ้นว่ามีอายุครบ 15 ปีแล้ว มีสมาชิกร่วมโครงการกว่า 5,000 ราย โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอนการใช้คอมพิวเตอ ร์ให้แก่ผู้สูงวัย
แนวโน้มที่น่าสนใจคือหลักสูตรที่มีการร้องขอให้สอนมา กที่สุดอันดับหนึ่งคือการใช้ LINE รองลงมาเป็น Facebook, YouTube และ Instagram สะท้อนแนวโน้มว่าผู้เรียนต้องการฝึกใช้งานเริ่มต้นจา กบนอุปกรณ์แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนเป็นหลัก
ยังมีหลักสูตรที่น่าสนใจซึ่งโครงการเพิ่งเปิดสอน อาทิ การถ่ายภาพด้วยกล้องมือถือให้สวยงาม หรือหลักสูตรการใช้งาน Android
ที่มา: ไทยรัฐ
LINE,
อ่านต่อ...