Cisco รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2 ของปีการเงินบริษัท 2015 (พฤศจิกายน-มกราคม) มีรายได้ 11,936 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 2,397 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 67.7%
ซีอีโอ John Chambers กล่าวว่าไตรมาสที่ผ่านมาบริษัทมีการเติบโตอย่างแข็งแ กร่ง ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน และบริษัทก็พร้อมมุ่งหน้าสู่ความเป็นที่หนึ่งบริษัทด ้านไอทีของโลก
เขายังกล่าวถึงโครงการ Wedge ของ Facebook ตลอดจนโครงการสร้างอุปกรณ์เครือข่ายแบบเปิด ว่า Cisco ไม่มองสิ่งเหล่านี้เป็นคู่แข่ง เพราะสุดท้ายลูกค้าต้องการความปลอดภัยเป็นสำคัญ และไม่มีใครอยากเสี่ยงไปใช้
ที่มา: Cisco และ Business Insider
Cisco, Financial Report
อ่านต่อ...