Pwn2Own การแข่งขันแฮกเบราว์เซอร์รายการสำคัญโดย ZDI ของเอชพีที่ผู้ผลิตร่วมเข้าเป็นสปอนเซอร์มากมายปีนี้ ประกาศกติกาการแข่งขันแล้ว รวมรางวัลทุกรายการมากกว่า 500,000 ดอลลาร์
เป้าหมายการแฮกในการแข่งขันรอบนี้ ได้แก่

  • Google Chrome รุ่น 64 บิต รางวัล 75,000 ดอลลาร์
  • Internet Explorer 11 รุ่น 64 บิต และเปิดโหมด Enhanced Protection (EPM) รางวัล 65,000 ดอลลาร์
  • Firefox รางวัล 30,000 ดอลลาร์
  • Adobe Reader ใน IE11 รางวัล 60,000 ดอลลาร์
  • Adobe Flash รุ่น 64 บิตใน IE11 รางวัล 60,000 ดอลลาร์

ทั้งหมดจะรันภายใต้ Windows 8.1 ที่อัพเดตล่าสุดพร้อมกับเปิด Enhanced Mitigation Experience Toolkit เอาไว้ด้วย สำหรับทีมที่ส่งโค้ดเข้ามารันในระดับระบบได้จะได้ราง วัลเพิ่ม 25,000 ดอลลาร์ และทีมที่แฮก Chrome 42 ที่อาจจะไม่ใช่รุ่นที่ใช้แข่งปกติ จะได้รางวัลเพิ่มอีก 10,000 ดอลลาร์
การเจาะระบบจะต้องไม่ทำอะไรกับเครื่องเป้าหมายนอกจาก ให้ผู้ใช้เบราว์เข้าไปยังหน้าเว็บที่ต้องการเท่านั้น
สมัครเข้าแข่งภายในวันที่ 15 มีนาคมนี้
ที่มา - HP Security Research
Pwn2Own, ZDI, HP, Google, Project Zero, Security
อ่านต่อ...