กลุ่มแฮคเกอร์ Anonymous ประกาศต่อต้านกลุ่มก่อการร้าย ISIS และทำการแฮคบัญชีผู้ใช้ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์พร้ อมอีเมลที่เกี่ยวข้องกับ ISIS จำนวนมาก
Anonymous เรียกชื่อปฏิบัติการของตนเองนี้ว่า "Operartion ISIS" หรือ #OpISIS โดยทำการแฮคบัญชี Twitter มากกว่า 800 บัญชี, หน้าเพจ Facebook อีก 12 หน้า, อีเมลจากบัญชีที่เชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายนี้อีกไ ม่น้อยกว่า 50 รายการ รวมถึงบัญชีผู้ใช้ YouTube, Instagram ตลอดจนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับการปลุกปั่นระดมคนเข้า ร่วมกลุ่ม ISIS อีกนับพันแห่งก็ถูกแฮคโดย Anonymous เช่นกัน
เป้าหมายของ Anonymous นั้นก็คือกำจัด ISIS โดยสิ้นเชิง และปฏิบัติการในตอนนี้ก็ถือเป็นการสกัดยุทธการหาแนวร ่วมของ ISIS ที่อาศัยสารพัดเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นช่องทางหลัก ในการชักจูงโน้มน้าวคนให้ร่วมกลุ่ม โดย Anonymous ยังมุ่งเป้าไปที่การฉีกหน้ากากของบรรดาคนที่สนับสนุน กลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้โดยการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวข องคนเหล่านี้ด้วย
ล่าสุดกลุ่มแฮคเกอร์ได้ท้าให้ Twitter ดำเนินการบางอย่างกับบัญชีผู้ใช้ Twitter กว่า 6,000 รายการ ซึ่ง Anonymous อ้างว่าบัญชีเหล่านี้เป็นของคนในฝ่ายผู้ก่อการร้าย ISIS และอัลกออิดะห์ที่ Twitter เคยระงับบัญชีผู้ใช้ไปแล้วก่อนจะกลับมาสมัครและสร้าง บัญชีใหม่
สิ่งที่น่าคิดก็คือ Anonymous บอกว่าการที่จะสู้และกำจัดพวก ISIS บนโลกออนไลน์นั้นง่ายมาก แต่ทำไมรัฐบาลของนานาประเทศกลับเพิกเฉย?
ที่มา - Fox News

Anonymous, Hacking
อ่านต่อ...