แอปเปิลเริ่มรองรับการการยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่านเฉพ าะแอพพลิเคชั่น (app-specific password) บนสองบริการใหม่ คือ FaceTime และ iMessage แล้ว
ผู้ใช้ที่เปิดการยืนยันตัวตนสองปัจจัย (2-factor authentication) จะมีป๊อบอัพเตือนใ้หสร้างรหัสผ่าน แต่ต้องสร้างจากหน้าจอเดสก์ทอป เพื่อนำไปล็อกอินบนโทรศัพท์อีกครั้ง
ตอนนี้แอปเปิลยังรองรับการยืนยันตัวตนแบบนี้ไม่ครบทุ กแอพพลิเคชั่น บริการสำคัญ เช่น iTunes และ App Store ยังคงสามารถใช้รหัสผ่านธรรมดาล็อกอินได้ต่อไป
การใช้รหัสผ่านเพื่อล็อกอินโดยตรงเป็นประเด็นที่สงสั ยกันว่าเป็นต้นตอของเหตุการณ์ภาพหลุดดาราครั้งใหญ่ เพราะบางบริการที่เข้าถึงฐานข้อมูลรหัสผ่านได้ไม่มีก ารป้องกันการยิงรหัสผ่านที่ดีพอ การสร้างรหัสผ่านเฉพาะแอพทำให้ผู้ใช้ที่อาจจะตั้งรหั สผ่านไม่ดีนักยังใช้รหัสผ่านคุณภาพสูงกับแอพพลิเคชั่ นที่มาเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหลัก
ที่มา - ArsTechnica
Apple, Security, iMessage, FaceTime
อ่านต่อ...