กฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัลที่กลายเป็นเรื่องของความมั่นค ง (และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลก็กลายเป็นการยืนยันสิทธ ิการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล) เมื่อวานนี้ เมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงไอซีทีให้สัมภาษณ์นักข่าวในงานเสวนาของมห าวิทยาลัยหอการค้าไทย ยอมรับถึงปัญหาว่าบริษัทต่างชาติไม่กล้าเอาเซิร์ฟเวอ ร์มาไว้ในไทย โดยทางออกที่เสนอคือ ผ่อนปรนกฎหมายบางฉบับ บางมาตรา ให้กับบริษัทต่างชาติที่ต้องการเอาเซิร์ฟเวอร์มาวางไ ว้ในประเทศไทย
เมธินี ระบุว่าแนวทางนี้มาจากแนวทางของ BOI (ซึ่งยกเว้นภาษีให้กับการลงทุนเพื่อการส่งออก) โดยยกตัวอย่างไปถึงพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางค อมพิวเตอร์ ที่บังคับเก็บล็อก ในงานนักข่าวถามว่าแนวทางนี้จะกลายเป็นสองมาตรฐานกับ บริษัทไทย ทางปลัดก็รับเรื่องไปพิจารณา
การบังคับเก็บล็อกเป็นเรื่องใหญ่ของบริษัทต่างชาติที ่มีมาตรฐานการรักษาความเป็นส่วนตัวสูง เมื่อบริษัทถือล็อกซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวเองไว้ ต้องมีกระบวนการเก็บรักษาเป็นอย่างดีเพื่อไม่ให้รั่ว ไหล กระบวนการเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้รัฐบาลหลายประเทศไม่มีข้อบังคับเก็บล็อกแต่อย่า งใด เช่น ญี่ปุ่น, สหรัฐฯ เองก็มีเพียงกฎต้องเก็บข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ร้องขอไว ้ 180 วัน, เยอรมันเคยประกาศกฎหมายแต่ถูกพิพากษาขัดรัฐธรรมนูญ
ขอให้คนไทยทุกท่านโชคดี
ที่มา - Thai Netizen Network

Thailand, Law
อ่านต่อ...