นักวิจัยจาก Swiss Federal Institute of Technology ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และ University of California จากสหรัฐอเมริกานำเสนอผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์คอนแทคเ ลนส์ที่สามารถซูมภาพขยายใหญ่ได้ 2.8 เท่า โดยผู้ใช้เพียงควบคุมการทำงานด้วยการขยิบตา
แรกเริ่มงานวิจัยนี้เป็นการสร้างคอนแทคเลนส์ที่ซูมภา พขนาด 2.8 เท่าเฉยๆ โดยที่ผู้ใช้ไม่สามารถเลือกให้คอนแทคเลนส์กลับมาแสดง ภาพขนาดปกติได้ แต่ทีมวิจัยก็ได้พัฒนาเรื่อยมาโดยเพิ่มแว่นตาที่มีเล นส์บรรจุผลึกคริสตอลเหลวที่ปรับการโพลาไรส์ของแสงได้ ตามการสั่งงานด้วยไฟฟ้า โดยเมื่อผู้ใช้ขยิบตาข้างหนึ่งเพื่อเปิดฟังก์ชันซูมภ าพ ผลึกคริสตอลเหลวในแว่นตาจะทำการโพลาไรส์แสงให้ตกกระท บเลนส์ในบริเวณที่กำหนด และเมื่อผู้ใช้ขยิบตาอีกข้างผลึกคริสตอลเหลวในแว่นตา ก็จะหยุดการโพลาไรส์เพื่อปล่อยให้แสงผ่านตามปกติ
สำหรับการทำงานของคอนแทคเลนส์นี้มีส่วนประกอบของกระจ กสะท้อนแสงขนาดเล็กที่ทำจากอลูมิเนียมติดตั้งอยู่ในต ัวเลนส์อะคริลิก PMMA ในยามปกติที่แว่นตาปล่อยให้แสงผ่านคอนแทคเลนส์เข้าสู ่นัยน์ตาโดยตรงจะเป็นการเผยให้เห็นภาพขนาดจริง แต่เมื่อมีเปิดระบบซูมภาพ แสงที่ผ่านแว่นตาพิเศษจะตกกระทบบริเวณพื้นทีรอบนอกขอ งคอนแทคเลนส์ โดยแสงดังกล่าวจะถูกหักเหและสะท้อนไปมาหลายครั้งในเน ื้อเลนส์ก่อนจะเข้าสู่แก้วตาสร้างการรับภาพในขนาดใหญ ่กว่าปกติ 2.8 เท่า
ตัวคอนแทคเลนส์ของทีมวิจัยนั้นมีขนาดใหญ่จนเมื่อผู้ใ ช้สวมใส่มันแล้ว มันจะกินพื้นที่บดบังทั้งส่วนของตาดำและตาขาว โดยตัวเลนส์มีช่องว่างให้อากาศไหลผ่านได้ เพื่อลดอาการระคายเคืองนัยน์ตา
งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก DARPA ด้วย โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาเพื่อช่วยแก้ปัญหาการมอง เห็นของผู้สุงอายุ แต่ทั้งนี้ก็อาจมีการพัฒนาเพื่อใช้ในการทหารและวงการ กีฬาได้เช่นกัน
ที่มา - UCSD, NewScientist via SlashGear
Wearable Computing, Lens, Research
อ่านต่อ...