ทิม คุก ขึ้นพูดสุนทรพจน์ในงาน "White House Summit on Cybersecurity and Consumer Protection" (ที่ซีอีโอบริษัทอื่นหลายบริษัทไม่ยอมไป) สุนทรพจน์ของทิม คุก เน้นยำถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัว
สุนทรพจน์ของเขาระบุว่า บริษัทจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดเพื่อรักษาท ั้งความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า การไม่สนใจความเป็นส่วนตัวสร้างผลกระทบที่เป็นหายนะไ ด้ เพราะคนจำนวนมากไม่ได้รับการปฎิบัติอย่างเท่าเทียม ไม่สามารถเลือกนับถือศาสนา ไม่สามารถแสดงความคิดเห็น หรือไม่สามารถเลือกรักคนที่ต้องการได้ ข้อมูลเหล่านี้ตัดสินความเป็นความตายของคนได้ หากบริษัทล้มเหลวที่จะรักษาความเป็นส่วนตัว ความเสียหายไม่ใช่แค่เงินที่บริษัทจะได้รับ แต่เป็นวิถีชีวิตที่จะเสียไป
เขาแสดงความมั่นใจว่าเทคโนโลยีให้ทางออกสำหรับการรัก ษาความเป็นส่วนตัวได้
ทิม คุกยกตัวอย่างบริการ Apple Pay ที่แอปเปิลทำทุกอย่างเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของลู กค้า เขายืนยันว่าแอปเปิลไม่เก็บข้อมูลบนบัตรเอาไว้ในเซิร ์ฟเวอร์หรือแม้แต่ตัวโทรศัพท์ รายการซื้อขายเองก็ไม่ได้อยู่บนเซิร์ฟเวอร์แอปเปิล แต่อยู่กับร้านค้าและธนาคารออกบัตรเท่านั้น นอกจากนี้ Apple Pay ยังช่วยรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้าด้วยการสร้างเล ขโทเค็นสำหรับการจ่ายเงินแต่ละครั้งแทนที่จะให้ข้อมู ลหน้าบัตรเพื่อจ่ายเงิน
ในสุนทรพจน์เขาย้ำหลายครั้งว่าความเป็นส่วนตัว และความมั่นคงปลอดภัยของระบบต้องไปด้วยกัน
ผมเห็นที่เดียวในโลกที่รู้สึกว่าต้อง "แลกเปลี่ยน" ระหว่างความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงปลอดภัย ก็มีสพธอ. ประเทศไทยนี่ล่ะครับ ที่ย้ำทุกวันว่าต้องหาความสมดุลระหว่างทั้งสองเรื่อง
ที่มา - YouTube: The White House (2 ชั่วโมง 30 นาที)


Tim Cook, Privacy, Security, Information Security
อ่านต่อ...